Jakie normy precyzują wymagania dla barier technicznych?

0
560

Pojęcie barier technicznych i pokrewne jest rozpoznane przez wiele norm w różnych krajach. Każda branża ma tu swoje wymagania, które mogą, ale nie muszą się pokrywać z zapisami norm dotyczących innych zastosowań. To ważne, ponieważ niekiedy pojawiają się wątpliwości co do tego, która z norm jest właściwa w danej sytuacji.

Podstawowa norma dla większości barier

Większość barier technicznych podlega regulacjom normy PN-EN ISO 14122, która jest polskim wdrożeniem ISO 14122. Jest to norma dotycząca barier i barierach schodowych, ale także stosowanych na platformach czy w przejściach. Dla wielu producentów zabezpieczeń stanowi ona punkt odniesienia i bariery techniczne dla-przemyslu.pl niektórych producentów są produkowane jako zgodne z tą normą nawet w najniższym przedziale cenowym. Norma ta obejmuje między innymi tak elementarne charakterystyki, jak wysokość, odstęp między poręczami i tak dalej.

Normy dla budownictwa

Norma PN-EN 13374 jest bardziej złożona, ponieważ jej autorzy przewidzieli zastosowania różnych elementów zabezpieczających, również tych, których zwykle się nie kojarzy z barierami, na przykład siatki ochronne. Jest jednak o tyle istotna, że zastosowanie takich dodatkowych elementów zabezpieczających wymaga często dostosowania konstrukcyjnego samej bariery. Normą tę uzupełniają dodatkowo rozporządzenia, na przykład Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodność z rozporządzeniem nie jest zwykle odrębnie certyfikowana, natomiast po stronie producentów barier każdy taki dokument stawia dodatkowe wymagania.

Normy zagraniczne

Jest pewna grupa norm, które są przyjęte w branży, ale niekoniecznie muszą być w pełni wdrożone w polskim systemie normatywnym. Zresztą nie jest to sytuacja wyjątkowa: w wielu branżach obowiązują standardy wewnętrzne, które zostały wypracowane oddolnie i przyjmuje się je jako dobrą praktykę, nawet jeśli nie są skodyfikowane w żadnym systemie, który podlegałby zewnętrznej kontroli. Nad normami dotyczącymi barier zwykle jednak czuwają niezależne organizacje, by same zapisy norm były precyzyjne i spójne.

Takich branżowych norm jest sporo, warto wspomnieć o dwóch przypadkach. ANSI/RIA R15.06 to norma dla robotyki, dotycząca barier separujących operatora od obszaru roboczego, a australijska norma AS/NZS 4997 w niektórych firmach jest wybiórczo stosowana jako dodatkowe wzmocnienie w stosunku do polskich norm dotyczących barier przemysłowych lub drogowych (EN 1317).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here