zero waste jako światopogląd
Fot. Pexels.com

Zero Waste to globalne pojęcie, które dotyczy dbania o środowisko naturalne. Odnosi się do ogółu działalności, która zmierza do produkowania jak najmniejszej ilości odpadów, zanieczyszczających planetę. Zwolennicy takiego podejścia traktują je jako ekologiczny styl życia. Czy jest to chwilowa moda? A może globalny trend, który na stałe wpisał się w światową politykę? Jak działa i jakie zasady obejmuje? O tym dowiecie się z niniejszego artykułu. 

Czym jest zero waste?

Zero Waste nie ma jednej, konkretnej definicji. Pojęcie to należy bardziej traktować jako zbiór idei i światopoglądu, dotyczących wszelkich ekologicznych działań na rzecz planety. Jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał o takim podejściu. Dziś zdobywa ono coraz więcej zwolenników i wyznawców. Można rzec, że wraz z rozwojem świadomości potrzeby dbania o środowisko i redukcji emisji szkodliwych spalin, ideologia ta poszerzyła grono odbiorców, a polityka zero waste stała się globalnym trendem. Głównym celem światopoglądu jest zmniejszenie generowania ilości odpadów, będących następstwem destrukcyjnej działalności człowieka na rzecz planety. W tym celu fundamenty tego stylu życia zostały zbudowane wokół ideologii 5 R.

zero waste jako styl życia
Fot. Pexels.com

Wielka piątka

Czyli 5 fundamentalnych zasad, na których opiera się ideologią zero waste. W wolnym tłumaczeniu można ją określić mianem „mniej odpadów”. Stworzone standardy pomagają w organizacji działań, których celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych spalin oraz produkcji odpadów, zagrażających naturalnej florze planety. Do głównych zasad polityki zero waste, należą:

  • Refuse – odmawianie;
  • Reduce – zmniejszanie;
  • Reuse – ponowne korzystanie;
  • Recycle – uprawianie recyklingu;
  • Rot – kompostowanie

Wyżej wymienione zasady, tworzące wielką piątkę, stanowią działania, które dążą do zwiększenia ochrony środowiska, wykorzystując jego zasoby naturalne. Jest to możliwe jedynie wówczas, kiedy człowiek uzyska większą świadomość swoich działań na rzecz planety. Wiąż się to ze zmianą postawy względem natury oraz wykształceniem ekologicznego stylu życia.

Odmawianie

Podstawowa zasada bezpośrednio związana z asertywnością. Uczenie się mówienia „nie”, powoduje mniejsze generowanie odpadów, które zanieczyszczają środowisko. Mimo że dla jednych brzmi to wręcz banalnie, to wypracowanie odmawiania nie jest w praktyce takie proste. Człowiek jest istotą podatną na wpływy, dlatego w wyniku presji czasami postępuje wbrew sobie i swoim przekonaniom. Ponadto może zostać odrzucony przez daną grupę społeczną ze względu na swoją ideologię. Polityka zero waste zakłada, że dzięki mówieniu „nie” społeczeństwo przyczyni się do zwiększenia ochrony środowiska i redukcji generowania szkodliwych odpadów.

Ograniczaj

Zasada ta związana jest bezpośrednio z poprzednią. Ucząc się odmawiania i wyrażania aprobaty dla norm panujących we współczesnym świecie, siła rzeczy ogranicza się emisję szkodliwych spalin i produkcję odpadów. Styl życia zero waste zakłada również ekonomiczny styl życia w zakresie konsumpcjonizmu i innych sfer. Dzięki ekologicznej postawie wykształcamy również w sobie szacunek do natury i troskę o siebie.

zero waste jako styl życia
Fot. Pexels.com

Używaj ponownie

Trzecia zasada ideologii zero waste dotyczy ponownego użytkowania przedmiotów. Przyjęło się w zwyczaju wyrzucać to, co zepsute. Według fundamentalnych reguł światopoglądu, który dąży do zwiększenia ochrony środowiska, wszelkie wadliwe urządzenia można naprawić w celu dalszej eksploatacji. Dopiero w przypadku trwałego defektu lub zniszczenia, można zutylizować przedmiot. Ponowne użytkowanie pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy, uczy także poszanowania dóbr materialnych i kreatywności. Działania te są wyznacznikiem ekonomicznego stylu życia, który wpisany jest w politykę zero waste.

Uprawiaj recykling

Reguła ta odnosi się do segregacji odpadów. Jest to coraz bardziej respektowana zasada w naszym kraju, gdyż od kilku lat czynność ta stała się nałożonym przez państwo obowiązkiem obywatelskim. Warto zastanowić się, czy aby na pewno postępujemy w zgodzie z nią, segregując śmieci w należyty sposób.

Kompostuj

Ostatnia, fundamentalna zasada z wielkiej piątki. Stosowanie kompostowników w celu rozkładu poszczególnych odpadów sprzyja użyźnianiu gleby w sposób naturalny. Jest to ciekawa i bardzo przydatna metoda w celu wykorzystania ekologicznych właściwości śmieci w celu zwiększenia ochrony planety, wykorzystując przy tym naturalne zasoby środowiska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here