Less waste i zero waste
Fot. Pexels.com

Styl życia less waste staje się coraz bardziej popularnym sposobem na bycie ekologicznym, a przez to zdrowszym. Na początku pojawienia się u nas tej polityki życiowej sądzono, że to kolejna chwilowa moda, która szybciej się skończy, niż rozkręci. Jednak wbrew wszelkim przypuszczeniom ideologia ta przetrwała próbę czasu i stała się globalnym trendem. Czym jest less waste i jakie są sposoby na bycie ekologicznym w ramach jej zasad? O tym opowiemy w niniejszym artykule.  

Czym jest less waste

Ideologia less waste wyodrębniła się jako forma innej filozofii życia, a mianowicie zero waste. Obie opierają się na tych samych założeniach, według których należy ograniczyć produkowanie szkodliwych odpadów dla środowiska poprzez różnego rodzaju działania. Pierwsza z nich, w przeciwieństwie do swojego protoplasty, jest mniej restrykcyjna pod względem zasad i zakłada ograniczenie pewnych czynności, a nie całkowite ich zaprzestanie. Niemniej zarówno zero waste, jak i less waste są filozofią bycia świadomym podmiotem działań na rzecz środowiska i swojego zdrowia.

less waste i zero waste
Fot. Pexels.com

Założenia less waste

Ideologia less waste i zero waste opierają się na zbliżonych zasadach, które mają na celu zwiększenie świadomości i wzbudzenie potrzeby dbania o środowisko naturalne. Filozofia bycia ekologicznym zakłada:

  • Ograniczenie konsumpcjonizmu do absolutnego minimum, co pozwala na redukcję zagrożeń dla środowiska naturalnego. Less waste dąży do wytworzenia świadomych, decyzji zakupowych;
  • Nauczenie się wykorzystywania i przetwarzania pozostałości, a także resztek;
  • Odpowiednie racjonowanie żywności i eksploatowanie różnych przedmiotów.

Wymienione założenia pomagają w utworzeniu ekologicznych i prozdrowotnych schematy zachowań, które uświadamiają, jak ważna jest ochrona środowiska i dbanie o swoje zdrowie. Dzięki ich zastosowaniu w codziennym funkcjonowaniu polepsza się ogólna jakość życia.

Jak wdrażać politykę less waste w życie?

Wdrażanie polityki less waste to nic innego, jak postępowanie zgodnie z jej zasadami. Jednak proces ten wymaga zmiany dotychczasowego trybu życia, co wiąże się z porzuceniem niektórych nawyków. Dla niektórych może to okazać się dość trudnym zadaniem, ponieważ wymaga ono dużej determinacji i wytrwałości. Niemniej z czasem, efekty powinny być widoczne, a zmiany zauważalne.

Zmień nawyki zakupowe

Jednym z głównych założeń less waste jest ograniczenie konsumpcjonizmu, co w efekcie przełożyć ma się na zmniejszenie produkcji odpadów. Nie chodzi tutaj wyłącznie o redukcję ilości kupowanych produktów, ale również jakość pokarmów i sposób segregacji opakowań. Ideologia odnosi się do każdego elementu zachowań konsumpcyjnych, w tym częstotliwości posiłków i porcjowania żywności. Co więcej, uczy podejmowania świadomych, przemyślanych decyzji zakupowych i stawać się odpowiedzialnym konsumentem.

less waste i zero waste
Fot. Pexels.com

Zmniejsz zużycie energii

Styl życia less waste dotyczy także sposobu korzystania z energii elektrycznej czy wody. Chcąc postępować zgodnie z jej założeniami, należy zwracać również uwagę na zużycie mediów. Wyrobienie świadomego użytkowania z urządzeń domowych pozwoli zaoszczędzić pieniądze i zaktywizować do wyjścia poza dom, aby zaczerpnąć świeżego powietrza i pobyć przez chwilę na łonie natury. Ponadto taka strategia uczy również radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, dzięki czemu lepiej jesteśmy w stanie poradzić sobie z nagłymi zmianami w naszym życiu.

Korzystaj z zasobów środowiska naturalnego

Zdecydowanie pomijany aspekt podczas procesu wdrażania zmian. Ekologiczny styl życia to nie tylko zmiana nawyków zakupowych, żywieniowych i dotyczących zużywania energii, ale przede wszystkim korzystanie z zasobów środowiska naturalnego. Obcowanie z naturą, wspieranie jej i nieniszczenie to istota działań w ramach tej filozofii życia. Ważne jest, aby wprowadzone zmiany miały charakter integracyjny – uzupełniały się wzajemnie i stanowiły jeden, harmonijny układ. Ponadto regularne przebywanie na łonie natury uczy szacunku do środowiska naturalnego, a także doceniania możliwości obcowania z przyrodą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here