Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o rachunkowości i jak wpłynęły one na przedsiębiorców

Ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła wiele zmian, które wpłynęły na sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorców. W artykule tym omówię najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowelizację i ich wpływ na przedsiębiorców.

Zakres stosowania nowelizacji

Kogo dotyczą zmiany?

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła zmiany, które mają zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Kiedy zaczęły obowiązywać zmiany?

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Główne zmiany wprowadzone przez nowelizację

Przejście na pełną księgowość

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez nowelizację jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości przez przedsiębiorców. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów, które w poprzednim roku przekroczyły dwa z trzech kryteriów małego przedsiębiorcy, tj.:

  • Przychody ze sprzedaży netto przekraczające 1,2 mln euro
  • Suma bilansowa przekraczająca 6 mln euro
  • Średnia liczba pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorstwo w ciągu roku przekraczająca 50 osób

Wydłużenie okresu przechowywania dokumentów

Kolejną ważną zmianą jest wydłużenie okresu przechowywania dokumentów księgowych z 5 do 6 lat. Dotyczy to dokumentów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej od 1 stycznia 2021 roku.

Nowe wymagania dotyczące sprawozdawczości

Nowelizacja wprowadziła również nowe wymagania dotyczące sprawozdawczości. Wszystkie przedsiębiorstwa zobowiązane są teraz do przygotowania sprawozdań finansowych w formacie elektronicznym, zgodnym z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS).

Zmiana zasad odpisów amortyzacyjnych

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w zasadach odpisów amortyzacyjnych. Dotychczasowe zasady zostaną zmienione i przedsiębiorcy będą zobowiązani do stosowania nowych stawek amortyzacyjnych.

Wpływ zmian na przedsiębiorców

Koszty prowadzenia działalności

Wprowadzenie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości oraz zmiany w zasadach odpisów amortyzacyjnych mogą wpłynąć na koszty prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie prowadzili pełnej księgowości, będą musieli ponieść koszty związane z zatrudnieniem księgowego lub korzystaniem z usług biura rachunkowego. Ponadto, nowe stawki amortyzacyjne mogą wpłynąć na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.

Wymagania dotyczące dokumentacji

Wydłużenie okresu przechowywania dokumentów księgowych z 5 do 6 lat może wymagać od przedsiębiorców większej przestrzeni do przechowywania dokumentów. Zmiana ta może również wpłynąć na organizację pracy w biurze, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich pomieszczeniach.

Konieczność szkoleń pracowników

Nowe wymagania dotyczące sprawozdawczości oraz zmiany w zasadach odpisów amortyzacyjnych mogą wymagać od przedsiębiorców szkolenia pracowników lub zatrudnienia nowych specjalistów. Konieczność takich działań może wpłynąć na koszty prowadzenia działalności.

Wpływ na relacje z kontrahentami i klientami

Wprowadzenie zmian w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych może wpłynąć na relacje przedsiębiorców z kontrahentami i klientami. Pełna księgowość i stosowanie nowych stawek amortyzacyjnych może wpłynąć na sposób prezentacji wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz na jego wiarygodność w oczach kontrahentów i klientów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQs)

  1. Czy przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli kryteriów małego przedsiębiorcy, również muszą prowadzić pełną księgowość? Nie, przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli kryteriów małego przedsiębiorcy, mogą nadal prowadzić uproszczoną księgowość.
  2. Czy przedsiębiorcy muszą stosować Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS)? Tak, przedsiębiorcy muszą stosować IFRS w swojej sprawozdawczości finansowej.
  3. Czy przedsiębiorcy muszą przechowywać dokumenty księgowe przez 6 lat od daty ich powstania? Tak, przedsiębiorcy muszą przechowywać dokumenty księgowe przez 6 lat od daty ich powstania.
  1. Czy przedsiębiorcy muszą stosować nowe stawki amortyzacyjne od razu po wejściu w życie nowelizacji? Tak, przedsiębiorcy muszą stosować nowe stawki amortyzacyjne od 1 stycznia 2021 roku.
  2. Czy nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła jeszcze jakieś zmiany poza wymienionymi w artykule? Tak, nowelizacja wprowadziła również inne zmiany, jednak omówione zostały tylko najważniejsze.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła wiele istotnych zmian, które wpłynęły na sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorców. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, wydłużenie okresu przechowywania dokumentów, nowe wymagania dotyczące sprawozdawczości oraz zmiana zasad odpisów amortyzacyjnych to tylko niektóre z wprowadzonych zmian. Wprowadzenie tych zmian może wpłynąć na koszty prowadzenia działalności oraz na organizację pracy w biurze. Jednocześnie, wprowadzenie pełnej księgowości i zgodne z IFRS sprawozdawczości finansowej może wpłynąć na wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów i klientów.

Zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się ze szczegółami nowelizacji ustawy o rachunkowości i skonsultowania ich z doświadczonym księgowym lub prawnikiem, aby mieć pewność, że ich działania są zgodne z obowiązującymi przepisami. W ten sposób będą mogli działać skutecznie i zminimalizować wszelkie ryzyko związane z prowadzeniem swojej działalności.

Zapraszamy do zostawienia komentarzy pod artykułem i udostępnienia go na swoich profilach w mediach społecznościowych, aby pomóc w dotarciu do jak największej liczby przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z informacji zawartych w artykule.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://e-chlopak.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here