high need baby u dzieci
Fot. Pexels.com

High Need Baby to pojęcie, które przyjęło się na określenie dzieci, które wymagają wzmożonej troski i uwagi. Jednak nie jest to termin medyczny, gdyż u pociech tych nie diagnozuje się żadnych zaburzeń. Maluchy, których określa się tym mianem, są niekiedy utrapieniem rodziców z uwagi na nadaktywność psychoruchową i wrażliwość na bodźce zewnętrzne, mimo dobrego zdrowia. Jak w takiej sytuacji można radzić sobie z wymagającymi dziećmi? Jest na to kilka sposobów. 

Czym jest High Need Baby?

High Need Baby to termin z pogranicza psychologii i medycyny. Można odnieść wrażenie, że dzieci, które określane są tym mianem, domagają się nieustannie troski, uwagi i bliskości. Potrzeby te nie wynikają jednak z faktu wystąpienia zaburzeń, gdyż u maluchów nie diagnozuje się ich, więc nie jest to żadna choroba. Nietypowe zachowania można zaobserwować od pierwszych miesięcy życia dziecka, co dla rodziców jest niepokojącym sygnałem. W związku tym poszukują oni przyczyn tego stanu rzeczy, udając się zazwyczaj po poradę lekarską. Tymczasem High Need Baby nie jest zaburzeniem, które można leczyć, podając odpowiednie środki farmakologiczne czy wdrażając oddziaływania terapeutyczne.

high need baby u dzieci
Fot. Pexels.com

High Need Baby – jak się objawia?

Dzieci z High Need Baby nazywane są przez lekarzy, a także rodziców, wyjątkowymi z uwagi na szczególne potrzeby bliskości i troski. Jednak nie jest to wynikiem zaburzeń, gdyż u pociech nie stwierdza się istnienia żadnych chorób. Nietypowe zachowania początkowo mogą przypominać objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, aczkolwiek w istocie nim nie jest. Niemniej u dzieci z High Need Baby można zaobserwować następujące cechy:

  • Słabszy sen – dziecko ma problemy z zaśnięciem i mało śpi;
  • Wysoka wrażliwość na bodźce zewnętrzne – dziecko łatwo się wybudza, jest wrażliwe na najmniejsze dźwięki, na które często reaguje histerycznym płaczem;
  • Gwałtowne reakcje – dziecko przejawia skłonności do gwałtownego reagowania krzykiem, wrzaskiem i płaczem na bodźce zewnętrzne, bez żadnych sygnałów ostrzegawczych;
  • Duża aktywność i ruchliwość;
  • Nieregularny rytm dobowy;
  • Nadmierna potrzeba bliskości przy usypianiu i innych codziennych czynnościach.
high need baby u dzieci
Fot. Pexels.com

High Need Baby – jak sobie radzić?

Opieka nad dziećmi z High Need Baby niekiedy jest trudna i wymagająca. Zajmowanie się pociechą, nieustanna potrzeba uwagi czy bliskości może powodować duże zmęczenie rodziców. Ważne jest, by umiejętnie podchodzić do sytuacji, gdyż od odpowiedniego postępowania opiekunów zależy kształtowanie psychiki u pociechy. W procesie wychowania ważne jest, aby nauczyć się w odpowiedni sposób zaspokajać olbrzymie potrzeby dzieci. Kluczowym elementem jest uświadomienie sobie, że zachowanie pociechy nie wynika ze złośliwości czy manipulacji. Należy zatem okazywać im zrozumienie, ciepło i troskę, której potrzebują.  

Ucz się swojego dziecka

Uczenie się umiejętności rozpoznawania reakcji u dzieci jest ważnym elementem w procesie wychowywania. Dzięki temu rodzice są w stanie wcześniej wyłapać niepokojące sygnały i przygotować się na nie w pewien sposób. Znajomość potrzeb, a także zachowań u pociech pomaga w wykształceniu umiejętności postępowania względem nich i udzielenia wsparcia emocjonalnego, które pozwoli im w przyszłość stać się wartościowymi i empatycznymi osobami.

Zaakceptuj dziecko takim, jakim jest

Ważna jest akceptacja dziecka i uświadomienie sobie faktu, że jego nietypowe zachowania i nadmierne potrzeby nie są niczyją winą. Wynikają one z temperamentu pociechy, który jest cechą niezmienną. Dlatego wobec dzieci nie można zastosować żadnego leczenia farmakologicznego. Ważne jest okazanie dziecku troski, miłości, ciepła i pokazać mu, że jest wyjątkowe, ważne oraz akceptowane, bez względu na zachowania. Akceptacja pociechy jest ważna w procesie budowania u niego poczucia wartości i pewności siebie. Pozwoli mu to w przyszłości na tworzenie bliskich więzi z innymi i satysfakcjonujących relacji. Takie postępowanie ważne też jest dla zdrowia psychicznego dziecka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here