adhd u dzieci i młodzieży
Fot. Pixabay.com

ADHD to dość często spotykane zjawisko zwłaszcza u dzieci. Wychowywanie pociechy, u której stwierdzono nadpobudliwość psychoruchową, nie jest sprawą łatwą, ponieważ wymaga dużej opieki i kontroli ze strony rodziców. W tych cięższych przypadkach są oni w stałym kontakcie z pedagogiem, psychologiem, a niekiedy także psychiatrą. Mimo że ADHD jest rzetelnie zbadaną chorobą, to wielu rodziców nie jest do końca świadomych jej przejawów i nie posiada stosownych umiejętności, by sobie z nią poradzić. Przedstawiamy sposoby, które pomogą w procesie wychowania dziecka. 

Czym jest ADHD?

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej, który objawia się nadmierną aktywnością motoryczną, impulsywnością i deficytem uwagi. Zazwyczaj pierwsze symptomy można zaobserwować około 5. roku życia. Jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń związanych z zachowaniem u dzieci i młodzieży. Niestety często zjawisko to jest bagatelizowane we wczesnym etapie życia pociechy, a ma ono wpływ na jego całościowy rozwój. Dlatego ważne jest, aby jak najwcześniej wyłapywać przejawy niepokojących zachowań i adekwatnie reagować na wszelkie, odbiegające od normy sygnały.

adhd u dzieci i młodzieży
Fot. Pexels.com

Czym przejawia się ADHD?

Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej mogą sprawiać wrażenie, że są mniej wytrwałe i konsekwentne od innych. We wczesnym etapie życia dziecka przejawiać się to może tym, że maluchy zaczynają kilka aktywności naraz i na żadnym nie potrafią się skupić na dłuższą metę, a w konsekwencji je porzucają. To tylko jeden z przejawów ADHD. Najbardziej charakterystyczną cechą jest deficyt uwagi, czyli niemożność skupienia się pociechy na wykonywanej czynności. Można odnieść wrażenie, że dziecko nie słucha tego, co się do niego mówi.

Sposoby radzenia sobie z ADHD

Leczenie i terapia ADHD u dzieci są o tyle trudne, że nie ma żadnych leków, które mogłyby całkowicie pozbyć się zaburzenia. W jego kontekście trzeba skupić się bardziej na stosowaniu metod, które pomogą dziecku funkcjonować w społeczeństwie i odnosić je bezpośrednio do przejawów. Nie jest to łatwym zadaniem, gdyż często rodzice czują się bezradni wobec niecodziennych zachowań swojej pociechy. Dlatego w procesie terapii trzeba być nadzwyczaj wytrwałym, cierpliwym i konsekwentnym. Jak można radzić sobie z ADHD u dzieci? Przedstawiamy rozwiązania, które preferuje medycyna.

Nadruchliwość psychoruchowa

Nadruchliwość psychoruchowa sprawia, że dziecko jest niespokojne i nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu. Może to być niezwykle uciążliwe zwłaszcza podczas spaceru czy innych tego typu wyjść rodzinnych. Jednak jest na to sposób, by wykorzystać ten fakt i zmienić w coś konstruktywnego. Dobrym rozwiązaniem jest tutaj terapia poprzez sport, która pozwoli dziecku wykorzystać nadmierną ruchliwość, dzięki czemu będzie ona mniej dokuczliwa. Warto w tym wypadku zapisać dziecko na zajęcia sportowe z piłki nożnej, siatkówki czy lekkiejatletyki. Jednak należy pamiętać o tym, żeby dyscyplina była odpowiednio dobrana do możliwości, potrzeb i preferencji dziecka z ADHD, w przeciwnym razie będzie się ono męczyć i może pojawić się frustracja.

adhd u dzieci i młodzieży
Fot. Pexels.com

Nadmierna impulsywność

O ile z nadmierną ruchliwością można sobie sprawnie poradzić poprzez aktywność fizyczną, o tyle impulsywność jest znacznie trudniejsza do stłumienia. Dziecko z ADHD reaguje gwałtownie i mimowolnie wybuchami emocji w różnych okolicznościach. Sytuacje, w których do tego dochodzi, nie są łatwe do opanowania. Sposobem na zahamowanie tego typu niepożądanych zachowań jest sukcesywne i konsekwentne reagowanie na nadmierne reakcje ze strony dziecka i wyjaśnianie ich mechanizmów. Ważne jest zapobieganie tego typu sytuacjom, ponieważ pociecha nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji swoich działań. Zatem trzeba minimalizować ryzyko niebezpieczeństwa, na jakie naraża siebie samo dziecko.

Deficyt uwagi

Deficyt uwagi jest objawem, który bezpośrednio przekłada się na osiągane przez dziecko wyniki w nauce. Nie wynika ono z obniżonych funkcji intelektualnych, lecz z trudnościami z koncentracją na powierzonym zadaniu. To w konsekwencji bezpośrednio przekłada się na osiągane wyniki. W pierwszej kolejności, aby pomóc pierworodnemu w tej sytuacji, jest stworzenie mu odpowiednich warunków do rozwoju i nauki. Uporządkowana przestrzeń, bez bodźców rozpraszających, sprzyjać będzie w odrabianiu zadań domowych. Dużą rolę odgrywać powinni także rodzice, wskazując dziecku z ADHD to, co naprawdę ważne, aby ułatwić mu selekcję rzeczy. Można też posiłkować się preparatami wymagającymi koncentrację, aczkolwiek mogą okazać się niewystarczające i rzadko są zalecane przez lekarzy.

Podsumowanie

ADHD u dzieci jest jednym z częściej występujących zaburzeń. Niestety nie da się całkowicie z tego wyleczyć. W ramach Terapii zaleca się stosowanie różnych metod, mających charakter leczenia objawowego. Rodzice muszą być wyczuleni na niepożądane zachowania u swoich pociech i odpowiednio reagować do sytuacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here